โครงการเด็กไทยทำได้ อำเภอสามร้อยยอด
 

โครงการเด็กไทยทำได้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553  ณ โรงพยาบาลสามร้อยยอด

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บุคลากร กศน.อำเภอสามร้อยยอด ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสามร้อยยอดจัดกิจกรรมนันทนาการในโครงการเด็กไทยทำได้

พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับแกนนำนักเรียนของอำเภอสามร้อยยอด จำนวน 11 โรงเรียน

"อาหารลอดภัย สุขาน่าใช้ เด้กไทยฟันดี"